Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...

Упорскування палива в камеру згоряння

Ця фізична модель, докладно розглянута нижче, дозволяє підійти до побудови узагальненої теорії сумішоутворення. Вона містить у собі розрахунок швидкості поширення фронту факела й руху часток, тепло й массообмена між повітряним середовищем і частками палива, змішання пар палива з повітрям і температурного й концентраційного полів в обсязі факела.

Фактично завдання зводиться до побудови кривої сумішоутворення, що показує зміна за часом частки випаруваного палива, Там же наведені крива, що показує частку пар палива в межах концентрацій, що характеризують межі запалення (або поширення полум'я) у богатых (нижня межа) і бідних сумішах.

Наведено криву топливоподачи (закон упорскування), що показує частку впрыснутого за часом палива (від циклової подачі. Розрахунок і температурно-концентраційні характеристики в заряді є метою теорії сумішоутворення. Відправним моментом викладеної схеми є визначення характеристики упорскування палива - тиску упорскування, що визначає швидкість і дрібність крапель, отже, і всю структуру факела

Упорскування палива в камеру згоряння: Упорскування палива повинен здійснюватися в певні фази робочого циклу й строго за заданим законом, мати дуже малу тривалість і направляти паливо в певні області камери згоряння. Динаміка подачі палива досить повно оцінюється характеристикою, що навивається так, упорскування палива в диференціальній або інтегральній формах: перша характеризує швидкість надходження палива в камеру згоряння, а друга - частку впрыснутого палива.

Оцінним критерієм упорскування також є тривалість упорскування, що показує час (у градусах повороту колінчатого вала), протягом якого паливо надходить у циліндр. Важливим параметром топливоподачи є характеристика тиску упорскування, що визначає дрібність розпилювання палива, швидкість поширення й далекобійність факела.
Стр. статті: 1 2 3 4 5
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009