Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...

Термічна стабільність

Експериментальними дослідженнями встановлено, що на інтенсивність нагарообразования найбільш істотний вплив роблять наступні фактори: температура палива, рід палива, проникнення в розпилювач гарячих газів із циліндра двигуна, протікання кінцевої фази подачі (різкість відсічення), додаткові упорскування й підтікання палива. Усунення цих факторів досягається відповідним вибором конструктивних параметрів системи топливоподачи і якістю виготовлення розпилювачів.

У певних умовах при підвищенні температури й при контакті з повітрям у дизельному паливі можуть відбуватися окисні процеси. Так, низькою стабільністю володіють ненасичені з'єднання, які під впливом температури в присутності металу швидко окисляються й з утворенням смолистих речовин.

Також легко окисляються з утворенням смолистих речовин деякі із сірчистих з'єднань, що перебувають у паливі. Особливо велика кількість відкладень утвориться при використанні дизельного палива, що містить продукти крекінгу. У результаті досліджень відкладень смол на голках розпилювачів для різних палив залежно від температури встановлено, що з ростом температури інтенсивність відкладення смол збільшується.

Причому відкладення смол при температурах до 190° С ініціюють сірчисті з'єднання, а при більше високих температурах внаслідок крекінгу - вуглеводні. Ці фактори визначають протікання залежностей інтенсивності смолоутворення від температури для різних палив: чим більше в паливі сірчистих з'єднань (особливо меркаптанів), тим інтенсивніше розвивається процес осмоления при температурах до 190° С.

Термічна стабільність палив підвищується в результаті застосування при переробці гідроочищення, оскільки при цьому всі неграничні з'єднання до граничних, а сірчисті з'єднання віддаляються. Бензини, що містять продукти термічного й каталітичного крекінгу, мають гіршу термічну стабільність, при їхньому використанні надійність розпилювачів знижується в порівнянні з надійністю роботи розпилювачів на дизельному паливі.
Стр. статті: 1 2 3 4
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009