Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...

Теплообмін і випар
Головна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується діаграмою зміни тиску в камері, куди впорскується паливо.

Видно, що в міру упорскування тиск у камері падає майже лінійно, що пов'язане з охолодженням середовища холодним паливом, що впорскується, теплота повітря йде на нагрівання й випар часточок палива. Для рішення цього визначального завдання сумішоутворення необхідно сформулювати в першу чергу модель явища, що описує нагрівання й випар в обсязі факела часток палива за час упорскування.

Головна умова розвитку дизельного процесу - це наявність у камері згоряння високих температур і тисків. Вони необхідні як для забезпечення своєчасного самозапалювання, так і для форсованого сумішоутворення: рух краплі палива з дуже більшими швидкостями в гарячому й щільному середовищі викликає розвиток одночасно трьох процесів: гальмування, нагрівання й випару крапель.

Ці три процеси визначаються тільки взаємодією із середовищем, тому й повинні розвиватися одночасно. Тим часом було вже показане, що гальмування часток має місце тільки в зоні факела, а в шлейфі частки рухаються без взаємодії з повітрям. Отже й теплообмін між повітрям і частками палива невеликий у шлейфі, а в основному відбувається в зоні фронту факела, де частки зустрічаються із середовищем. Для такого припущення є ряд причин.

По-перше, якщо в зоні факела відбуваються нагрівши й випар часток палива, те після просування фронту факела далі по шляху проходження за ним залишається область зниженої температури (що й проявляється загальним зниженням тиску), насичена парами палива, що знижує інтенсивність тепломассообмена. По-друге, внаслідок локального зниження тиску усередині факела формується масовий потік, що вирівнює тиск у середовищі зі швидкістю звуку.

Оскільки концентрація палива особливо велика в ядрі факела, то в ньому й відбувається особливо глибоке охолодження середовища, хоча теплообмін відбувається по всім фронті. Зниження тиску в зоні факела викликає переміщення мас газу з областей, що оточують неї. В основному масові потоки в зону спрямовуються зі свіжого заряду назустріч руху факела й із глибини факела за рахунок підсмоктування повітря в обсяг у його устя, де великі швидкості й тому повітря.
Стр. статті: 1 2 3 4
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009