Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...https://spdelo.ru/takelazh

Сумішоутворення

Це дозволяє визначити коефіцієнт надлишку повітря по випаруваному паливу для кожного шару й сумарна кількість випаруваного палива, вираженого через частку випаруваного палива. У процесі упорскування, що триває 1,5-3 мс, вирівнювання у факелі й камері згоряння сформованих полів концентрації й температури навряд чи має місце.

Але по закінченні упорскування спостерігається переміщення заряду, у результаті чого поступово зменшують перепади температур і концентрацій. Процеси дифузії й теплопровідності досить точно описуються диференціальними рівняннями дифузії й теплопровідності. Наприклад, ефективна частка палива, тобто вступила в теплообмін, істотно менше, тому що значна частина палива перебуває ще в шляху.

Ще менше частка випаруваного палива. Як тільки, те це означає, що значна частка пар палива перебуває за межами займистості. Отже, запропонована напівемпірична методика аналізу сумішоутворення дає по експериментальних вимірах л (падіння тиску при теплообміні) і (поширення паливного факела) повну інформацію про сумішоутворення в паливному факелі.

Однак вона обмежена моментом влучення палива на стінку, тому немає даних по сумішоутворенню по закінченні упорскування; немає також відомостей по розмірах часточок (у тому числі коагулированных) і швидкостям їхнього руху. Тим часом, за допомогою цього методу можна підійти до визначення коефіцієнтів теплообміну краплі із середовищем і реальними розмірами часточок (через сумарну поверхню), а на знанні цих двох параметрів буде базуватися повна теорія теплообміну у факелі.

Нарешті, необхідна постановка прецизійного експерименту по вимірі розмірів часток і розподілу їхніх реальних розмірів. Тельки таким шляхом удасться закінчити побудова теорії сумішоутворення в дизельному факелі, а викладена напівемпірична макроскопічна методика допоможе вибрати значення базових параметрів і уточнити теоретичні положення за структурою факела

Випар різного палива. Проведемо оцінку за макроскопічною методикою, що базується на досвідченому вимірі падіння тиску при упорскуванні палив у дизельну бомбу з інертним середовищем. По індикаторній діаграмі, перебудованої в координатах л-т, визначалася зміна за часом частки теплоти, відданої повітрям у камері згоряння паливу.
Стр. статті: 1 2 3 4
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009