Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...профессиональная оценка офисного оборудования не дорого

Розпилювання палива
Отже, у цей час відсутнє повне рішення завдання про розпад рідкого струменя в найбільше практично коштовному для дизельного циклу діапазоні визначальних параметрів упорскування, тому для одержання розрахункових співвідношень використовують методи теорії подоби. У процесі розпилювання рідкий струмінь розпадається на незліченну кількість крапель різного розміру.

По сучасних поданнях формування паливного факела являє собою випадковий процес. Це означає, що навіть зафіксувавши всі параметри упорскування, не можна в тому самому місці факела одержати краплі одного розміру й однакової швидкості, оскільки процес їхнього утворення пов'язаний з описаним вище функціональним механізмом дроблення. Параметри крапель у факелі описуються функцією розподілу.

Ця функція визначає число крапель із розміром, швидкістю температурою, що перебувають у момент у крапці простору. У цей час найбільша увага приділяється спектру розмірів краплі, описуваному функцією розподілу по розмірах. Поки відсутні методи теоретичного визначення функції по параметрах упорскування, тому побудова функцій розподілу ведеться за результатами експериментальних досліджень.

Більша частина наявних експериментальних даних представлена у формі співвідношень для одного із середніх діаметрів. Стосовно до розпилювання палива в дизелях ці залежності представлені в роботі. Характерною рисою процесу топливоподачи сучасних дизелів є змінний тиск упорскування палива.

Якщо прийняти, що процес розпилювання є, так що характеристики розпилювання елементарної порції палива визначаються поточним тиском упорскування, те, використовуючи результати досліджень дрібності розпилювання при постійному тиску упорскування, можна одержати в першому наближенні дані про дрібність розпилювання палива при змінному тиску упорскування. Структура непаркого нестаціонарного дизельного факела: Паливний факел у дизелях з об'ємним процесом є основним джерелом сумішоутворення, тому процеси, що протікають у ньому, багато років привертають увагу дослідників.
Стр. статті: 1 2 3 4
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009