Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...

спортивный чехол для оригинального телефона на руку купить чехол на iphone 6s чехол на айфон киев
provorstvo.pp.ua


Паливо для автотракторних дизелів

Удосконалення конструкцій сучасних і перспективних автотракторних дизелів (камер згоряння, впускних трактів і параметрів паливної апаратури) забезпечує раціональне сумішоутворення й згоряння палива при високих значеннях частоти обертання, високі питомі енергетичні й економічні показники при знижених значеннях коефіцієнта надлишку повітря.

У зв'язку із цим до фракційного состава пред'являються певні вимоги. У першу чергу паливо повинне забезпечувати швидку підготовку й згоряння горючої суміші. Отже, воно повинне містити легкі, середні й важкі фракції нафти в оптимальних співвідношеннях.

Дизельне паливо автотракторних дизелів повинне добре змішуватися при відносно низьких температурах газового середовища в камері згоряння на пускових режимах і неповних навантаженнях, швидко запалюватися, повністю згоряти й мати мастильну здатність для прецизійних пар паливної апаратури. Наявність легких фракцій необхідно для палив, застосовуваних у дизелях з високою частотою обертання, тому що чим быстроходней двигун, тим менше часу приділяється для утворення робочої суміші й, отже, тим більше значення буде мати швидкість випару палива.

При умовах, що існують у камерах згоряння дизелів, дрібність розпилювання повинна відповідати розмірам крапель діаметром 10-20 напівтемних при часі випару їх ~ 0,6-2 мс. Так, наприклад, дослідження показали, що час випару краплі солярового масла діаметром 20 напівтемних при температурі в циліндрі двигуна становить 4 мс, а краплі такого ж розміру легкого дизельного палива дорівнює ~ 2,7 мс. Паливо більше важкого фракційного состава вимагає більшої кількості повітря для згоряння. Підвищення середньої температури кипіння палива на 30°

З викликає необхідність для повного згоряння збільшення витрати повітря на ~ 12%. Отже, використання палива з низькою температурою кипіння дозволить домогтися як потрібного сумішоутворення, так і повноти й швидкості згоряння. Фракційний состав палива визначають перегонкою за ДСТ 2177-66. Поверхневий натяг. Поверхневий натяг є також важливим фактором, що впливає на фізико-хімічні властивості, що визначають підготовку горючої суміші.

Поверхневий натяг характеризується силою, що протидіє розпаду паливного струменя й збільшенню поверхні часточок, укладених у паливному факелі, і коефіцієнтом поверхневого натягу. Поверхневий натяг дуже впливає на процес розпилювання палива. Коефіцієнт поверхневого натягу при розпилюванні обернено пропорційний середньому діаметру краплі.

Дослідження показали істотну різницю у величинах поверхневого натягу для різних нефтей і нафтопродуктів. У міру обважнення фракційного состава, тобто з переходом від низько до високомолекулярних вуглеводнів, поверхневий натяг зростає. Структура вуглеводнів також має значення. Ароматичні вуглеводні мають значно більший поверхневий натяг, чим парафінові й нафтенові.

Таким чином, погіршення умов згоряння палив, що містять значні кількості ароматичних вуглеводнів, відбувається не тільки через їхню термічну стійкість, але й внаслідок дисперсності паливного факела й погіршення випаровуваності. На величину поверхневого натягу великий вплив робить температура палива. Чим вище температура, тим нижче поверхневий натяг. Зміна поверхневого натягу супроводжується значною зміною розмірів краплі палива при розпилюванні палива в умовах газового середовища камери згоряння дизелів.

Так, при зміні коефіцієнта поверхневого натягу палива від 27,5 до 29,68 ерг/див2 середній діаметр краплі змінювався від 16 до 22 напівтемний Зі збільшенням поверхневого натягу палива зростає неповнота згоряння й погіршуються економічні показники. Величина поверхневого натягу залежить від хімічного складу палива й головним чином від кількості поверхнево-активних речовин, що перебувають у ньому.

Чим вище зміст полярних компонентів, тим більше поверхневий натяг на границі з повітрям. На границі роздягнула з водою має місце зворотна залежність. Добре очищені дизельні палива парафінової підстави мають мінімальні значення поверхневого натягу й краще распыливаются. Займистість. Одним з основних показників, що характеризують моторні властивості дизельних палив, є займистість, що оцінюється метановим числом.

Визначають її на спеціальній одноциліндровій установці ИТ 9-ЗМ або ИДТ-69 (ДЕРЖСТАНДАРТ 3122-67) методом збігу спалахів за допомогою суміші двох еталонних палив - метану З16 Н34, займистість якого прийнята за 100 одиниць, і аметилнафталина, займистість якого прийнята за 0. Сутність методу полягає в знаходженні ступеня стиску, при якій самозапалювання палива в камері згоряння відбувається при постійному куті випередження упорскування, рівному 13° до в. м. т., для випробуваного зразка й знаходження еквівалентної суміші еталонних палив.

Моменти початку упорскування й початку запалення визначаються за допомогою двох без інерційних ламп, приєднаних до датчиків упорскування й індикатору запалення. Лампи встановлені на ободі маховика зі зрушенням на 13°. Візирна нитка оглядової труби зміщена по напрямку обертання колінчатого вала на 13° до в. м. т.

Тому проріз на ободі маховика для неонової лампи, що фіксує момент упорскування палива, зміщена по ходу обертання колінчатого вала на 26° до в. м. т., а проріз для другої неонової лампи, що фіксує момент запалення палива, зміщена на 13° до в. м. т. Таким чином, при збігу спалахів лампочка індикатора упорскування перебуває під візирною рисою, коли поршень не доходить на 13° до в. м. т., а лампочка індикатора запалення досягає ВМТ.

Метанове число - є показник займистості дизельного палива, чисельно дорівнює процентному змісту метану в суміші з аметилнафталином, що по займистості в циліндрі спеціального одноциліндрового двигуна в стандартних умовах випробування еквівалентна випробуваному паливу. Метанове число залежить від хімічного складу палива
Стр. статті: 1 2
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009