Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...


provorstvo.pp.ua


Паливо для автотракторних дизелів

Удосконалення конструкцій сучасних і перспективних автотракторних дизелів (камер згоряння, впускних трактів і параметрів паливної апаратури) забезпечує раціональне сумішоутворення й згоряння палива при високих значеннях частоти обертання, високі питомі енергетичні й економічні показники при знижених значеннях коефіцієнта надлишку повітря.

У зв'язку із цим до фракційного состава пред'являються певні вимоги. У першу чергу паливо повинне забезпечувати швидку підготовку й згоряння горючої суміші. Отже, воно повинне містити легкі, середні й важкі фракції нафти в оптимальних співвідношеннях.

Дизельне паливо автотракторних дизелів повинне добре змішуватися при відносно низьких температурах газового середовища в камері згоряння на пускових режимах і неповних навантаженнях, швидко запалюватися, повністю згоряти й мати мастильну здатність для прецизійних пар паливної апаратури. Наявність легких фракцій необхідно для палив, застосовуваних у дизелях з високою частотою обертання, тому що чим быстроходней двигун, тим менше часу приділяється для утворення робочої суміші й, отже, тим більше значення буде мати швидкість випару палива.

При умовах, що існують у камерах згоряння дизелів, дрібність розпилювання повинна відповідати розмірам крапель діаметром 10-20 напівтемних при часі випару їх ~ 0,6-2 мс. Так, наприклад, дослідження показали, що час випару краплі солярового масла діаметром 20 напівтемних при температурі в циліндрі двигуна становить 4 мс, а краплі такого ж розміру легкого дизельного палива дорівнює ~ 2,7 мс. Паливо більше важкого фракційного состава вимагає більшої кількості повітря для згоряння. Підвищення середньої температури кипіння палива на 30°

З викликає необхідність для повного згоряння збільшення витрати повітря на ~ 12%. Отже, використання палива з низькою температурою кипіння дозволить домогтися як потрібного сумішоутворення, так і повноти й швидкості згоряння. Фракційний состав палива визначають перегонкою за ДСТ 2177-66. Поверхневий натяг. Поверхневий натяг є також важливим фактором, що впливає на фізико-хімічні властивості, що визначають підготовку горючої суміші.

Поверхневий натяг характеризується силою, що протидіє розпаду паливного струменя й збільшенню поверхні часточок, укладених у паливному факелі, і коефіцієнтом поверхневого натягу. Поверхневий натяг дуже впливає на процес розпилювання палива. Коефіцієнт поверхневого натягу при розпилюванні обернено пропорційний середньому діаметру краплі.

Дослідження показали істотну різницю у величинах поверхневого натягу для різних нефтей і нафтопродуктів. У міру обважнення фракційного состава, тобто з переходом від низько до високомолекулярних вуглеводнів, поверхневий натяг зростає. Структура вуглеводнів також має значення. Ароматичні вуглеводні мають значно більший поверхневий натяг, чим парафінові й нафтенові.

Таким чином, погіршення умов згоряння палив, що містять значні кількості ароматичних вуглеводнів, відбувається не тільки через їхню термічну стійкість, але й внаслідок дисперсності паливного факела й погіршення випаровуваності. На величину поверхневого натягу великий вплив робить температура палива. Чим вище температура, тим нижче поверхневий натяг. Зміна поверхневого натягу супроводжується значною зміною розмірів краплі палива при розпилюванні палива в умовах газового середовища камери згоряння дизелів.

Так, при зміні коефіцієнта поверхневого натягу палива від 27,5 до 29,68 ерг/див2 середній діаметр краплі змінювався від 16 до 22 напівтемний Зі збільшенням поверхневого натягу палива зростає неповнота згоряння й погіршуються економічні показники. Величина поверхневого натягу залежить від хімічного складу палива й головним чином від кількості поверхнево-активних речовин, що перебувають у ньому.

Чим вище зміст полярних компонентів, тим більше поверхневий натяг на границі з повітрям. На границі роздягнула з водою має місце зворотна залежність. Добре очищені дизельні палива парафінової підстави мають мінімальні значення поверхневого натягу й краще распыливаются. Займистість. Одним з основних показників, що характеризують моторні властивості дизельних палив, є займистість, що оцінюється метановим числом.

Визначають її на спеціальній одноциліндровій установці ИТ 9-ЗМ або ИДТ-69 (ДЕРЖСТАНДАРТ 3122-67) методом збігу спалахів за допомогою суміші двох еталонних палив - метану З16 Н34, займистість якого прийнята за 100 одиниць, і аметилнафталина, займистість якого прийнята за 0. Сутність методу полягає в знаходженні ступеня стиску, при якій самозапалювання палива в камері згоряння відбувається при постійному куті випередження упорскування, рівному 13° до в. м. т., для випробуваного зразка й знаходження еквівалентної суміші еталонних палив.

Моменти початку упорскування й початку запалення визначаються за допомогою двох без інерційних ламп, приєднаних до датчиків упорскування й індикатору запалення. Лампи встановлені на ободі маховика зі зрушенням на 13°. Візирна нитка оглядової труби зміщена по напрямку обертання колінчатого вала на 13° до в. м. т.

Тому проріз на ободі маховика для неонової лампи, що фіксує момент упорскування палива, зміщена по ходу обертання колінчатого вала на 26° до в. м. т., а проріз для другої неонової лампи, що фіксує момент запалення палива, зміщена на 13° до в. м. т. Таким чином, при збігу спалахів лампочка індикатора упорскування перебуває під візирною рисою, коли поршень не доходить на 13° до в. м. т., а лампочка індикатора запалення досягає ВМТ.

Метанове число - є показник займистості дизельного палива, чисельно дорівнює процентному змісту метану в суміші з аметилнафталином, що по займистості в циліндрі спеціального одноциліндрового двигуна в стандартних умовах випробування еквівалентна випробуваному паливу. Метанове число залежить від хімічного складу палива
Стр. статті: 1 2
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009