Контактні дані Москва, Береговий ін., 3
Телефон: +7 (499) 248 97 64
Телефон: +7 (499) 290 22 73
Роторні насоси Роторні насосиПо кількості циліндрів, що обслуговуються одною нагнітаючою секцією, варто розрізняти многоплунжерные е насоси, останні часто називаються насосами розподільного типу, тому що поряд з нагнітаючим елементом...
Фільтрація палива Фільтрація  паливаСлід зазначити, що відстій основної маси води, що втримується в паливі, завершується в межах 10 хв. Час же, що відводиться щозмінному технічному відходу, звичайно не менш 1 год, так що наявність у баках пристроїв, що відокремлюють...
Паливопостачання Паливо постачанняДля одержання високооктанових автомобільних бензинів використовуються продукти хімічної переробки нафтових фракцій. Сучасні автомобільні бензини виходять на базі бензинів каталітичного риформинга...
Подача палива в насос Подача палива в насосХарактерною конструктивною рисою насосів є відсутність прецизійної опори плунжера у втулці нижче дозатора, на відміну від конструкцій насосів...

Аналогічний цикл гальмування

Навпаки, збільшення миделева перетину крапель у фронті приблизно відповідає росту площі фронту факела (в -30 і більше раз); а з урахуванням меж краплинної відстані. Викладена модель нестаціонарного палива факела має ряд побічних доказів, ув'язана з теоретичними розрахунками й застосовна також для частки випадку - сумішоутворення при сталому витіканні.

Так, наприклад, у камері згоряння газової турбіни в перші моменти факел палива розвивається як нестаціонарний, тому в цей початковий момент формуються й прокладаються траси, по яких надалі частки палива будуть летіти в зону горіння без гальмування й теплообміну. Цьому сприяє в ГТД невисокий тиск упорскування палива й, як наслідок, утворення великих крапель, невисокий протитиск і температура середовища.

Як доказ такого механізму можуть бути використані деякі експериментальні дані, непояснені з інших точок зору. Процес упорскування тривав близько 3 мс (кінець в 10-м кадрі), а рух часток усередині факела (підбор шлейфа) скінчилося через два кадри після упорскування (тривалість від 10-го до 12-го), тобто приблизно за 0,5 мс.

Це означає, що швидкість часток усередині факела зберігається на рівні ~200 м/с, у той час як середня швидкість фронту в десять разів менше й упала до 10 м/с (швидкість між 10-м і 11-м кадрами). Отже, розвиток паливного факела визначається рухом його фронтальної зони. Прийнята модель структури дизельного паливного факела дозволяє розглядати зону фронту факела як тіло змінної маси, до якого безупинно підводить паливо зі шлейфа факела, оскільки швидкість крапель у шлейфі факела більше швидкості фронту.

З іншого боку, навколишнє середовище за рахунок сил аеродинамічного опору перешкоджає просуванню зони факела. За проміжок часу в зону фронту зі шлейфа підлітає елемент маси палива зі швидкістю. Тут під елементом палива розуміється сукупність крапель, що досягла зони фронту факела за час.

Його маса може бути визначена з характеристики палива-подачі. За цей же час Л швидкість фронту факела зміниться на величину, оскільки діє сила аеродинамічного опору Q. Приймемо, що сила опору руху факела Q являє собою суму сил опору qt всіх крапель рідини, що перебувають у зоні, при обтіканні потоком повітря зі швидкістю фронту факела.
Стр. статті: 1 2 3 4
Паливне господарство Паливне господарствоОсобливий інтерес представляє чистота палива в нафтосховищах, з яких безпосередньо заправляються трактори. Зберігання палива на нефтескладах повинне вироблятися в резервуарах за ДСТ 17032-71 ємністю від 5 до 50 м3. Установлюваних...
Теплообмін і випар Теплообмін і випарГоловна особливість дизельного паливного факела зводиться до того, що в ньому в міру поширення фронту відбуваються нагрівши й випар часточок палива, про що свідчать численні кіно реєстрації. Це також підтверджується...
 
Copyright (c) 2009